Laden...

De Lichttochten

Een prachtig onderdeel van Iedereen Zingt zijn de lichttochten.
Hierin bewegen mensen zich samen, al zingend en verlicht, vanuit vier verschillende locaties naar de van Dedemtuin.
Een twintigtal koorzangers gaan samen met muzikanten de licht-tocht begeleiden, het liefst met een mooi lichtje.

Maar hoe ziet dit er uit op zaterdag 15 december?

17:30 – 18:00
Om 18:30 zullen de winterhoorns van Stichting Midwinterhoornblazers Hardenberg schallen rondom Dedemsvaart om de lichttochten aan te kondigen. Vanaf dit moment kunnen de deelnemers van de lichttochten zich verzamelen op de vier locaties de vier locaties zijn:

  • Zwembad de Kiefer
  • Sportpark de Boekweit
  • Vechtdalcollege Dedemsvaart
  • Katholieke kerk Sint Vitus

“kapitein” van de lichttocht, herkenbaar aan de ster, samen met de  “lichtmatrozen” op de verzamelplaats van uw Lichttochtroute aanwezig.

18:00 – 19:00
De lichttochten zullen al zingend en verlicht vertrekken vanaf hun locaties. De lichttochten bestaan uit muzikanten van Jubal, koorleden uit ons projectkoor en wellicht ook u. Deze lichttochten worden geleid door “kapiteins”, , herkenbaar aan de ster, samen met de  “lichtmatrozen”. Zij geven de routes aan.

De teksten van de lichttochtliederen kunt u hier vinden.

U bent van harte welkom om zich aan te sluiten bij de lichttochten. U kunt zich aansluiten bij het startpunt of op een willekeurig moment langs de route zelf. Maar hoe lopen de routes dan? Zie hier!

Sint Vitus route

Parkeerterrein Sint Vituskerk – Langewijk – Asterstraat – Gentiaanstraat – Prins Bernhardstraat – Wilhelminastraat – Judith van Marlelaan – Baron van Dedemlaan – Molstraat – Hoofdvaart noordkant – brug Varwijk – Hoofdvaart zuidkant – bruggetje -Hoofdvaart noordkant – Van Dedemtuin.


Vechtdal route

Parkeerterrein Vechtdal college – Botermanswijk– Schuttevaer –  Van Dedemmarke binnendoor (!) – De Tjalk –Molstraat –Hoofdvaart noordkant – brug Varwijk – Hoofdvaart zuidkant – bruggetje – Markt –Mr. Zacharias Tijllaan – Van Dedemtuin.

 

Sportpark route

Parkeerterrein Sportpark – Lepelaarweg – De Wielewaal – Eiberweg –
Peterswijk – Wisseling zuidkant – bruggetje – Markt – Judith van Marlelaan – Baron van Dedemlaan – Molstraat – Hoofdvaart – linksaf over de brug bij Varwijk – linksaf Hoofdvaart zuidkant – bruggetje – Hoofdvaart – Van Dedemtuin.

 

Kiefer route

Parkeerterrein De Kiefer – Zaaimansakker – Nieuwewijk – Wisseling noordkant –
–Hoofdvaart noordkant – brug Varwijk – Hoofdvaart zuidkant – bruggetje – Hoofdvaart noordkant – Van Dedemtuin.Heeft u zich aangesloten bij één van de lichttochten dan bent u verzekerd van een goede plaats bij de ‘Grande Finale’, de grote afsluiter van Iedereen Zingt.

19:00 – 19:15
Om stipt 7 uur zal de kerkklok luiden en onder muzikale begeleiding de lichttochten vanuit alle hoeken de van Dedemtuin binnen stromen. De zangers en muzikanten zullen hun plek zoeken op het podium. Als zij gereed zijn kan de grote show beginnen!

Wilt of kunt u niet de hele route lopen, dan is het natuurlijk prima om halverwege ‘aan te haken’. Mocht u behoefte hebben aan ondersteuning of een gereserveerde rolstoel – of zitplaats, dan kunt u dit via info@iedereenzingt.nl bij de organisatie van Iedereen Zingt aanvragen.
Een veilige tussentijdse opstapplaats voor deelnemers met kleine kinderen hebben we gepland om 18.20 – of iets later – op de Wisseling (noordkant) tussen de Julianastraat en de Hatjema-brug, zodat zij kunnen aanhaken bij de Kiefer-lichttocht.